Tot 1 oktober inspraakreacties voor Verbinding A8-A9

Regio – Met inspraak vraagt de overheid u om mee te denken om zo tot betere besluiten te komen. Uw mening telt als het gaat over het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9. Door een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, in te dienen op de resultaten van de planstudie geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. De inspraakperiode loopt tot en met zondag 1 oktober.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt uw zienswijze op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 bij voorkeur indienen via het speciale webformulier op de website www.verbindingA8-A9.nl. In uw zienswijze geeft u in uw eigen woorden aan waar u het wel of niet mee eens bent. U moet uw zienswijze voorzien van uw naam, adres en woonplaats.

Ook kunt u uw zienswijze mailen naar [email protected] of per post opsturen naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. de heer T. van Eijk
o.v.v. zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer: 969948
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Als u uw reactie digitaal heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op alle zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Rond de jaarwisseling besluit Gedeputeerde Staten over een definitief voorkeursalternatief. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.