Te harde muziek op festivals in Noord-Holland Noord

PERSBERICHT: GGD Hollands Noorden 

GGD Hollands Noorden heeft in 2016 een onderzoek uit laten voeren bij 12 muziekfestivals in Noord-Holland Noord. Deze muziekfestivals hebben vrijwillig meegewerkt aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat op veel festivals de geluidsniveaus zo hoog zijn dat er een ernstig toegenomen risico op gehoorschade bestaat. Dit ook omdat preventieve maatregelen tegen gehoorschade meestal niet aanwezig en/of onder de maat zijn.

Overschrijding geluidsniveaus

De gezondheidskundige streefwaarde van GGD GHOR Nederland is een maximaal geluidsniveau va 92 dB(A). Uit de resultaten blijkt dat bij alle festivals de streefwaarde overschreden is. Zonder preventieve maatregelen, zoals het beschikbaar stellen en dragen van gehoorbescherming, bestaat er daarom bij al deze festivals een verhoogd risico op gehoorschade.

Er bestaat een convenant tussen VWS en twee brancheorganisaties, waarin een maximaal geluidsniveau van 103 dB (A) wordt voorgeschreven, gedurende 15 minuten, met als voorwaarde dat er gehoorbescherming gedragen wordt. Hoewel geen van de onderzochte festivals tot de twee brancheorganisaties behoorden, is het interessant dat bij vijf festivals er zelfs een langdurende overschrijding was van de convenantwaarde.

  • Bij twee festivals was er gedurende 27 tot 34% van de tijd een overschrijding van 103 dB(A).
  • Bij vijf festivals was er 7 tot 14% van de tijd een overschrijding van 103 dB(A).
  • Bij vijf van de 12 festivals was er nagenoeg geen overschrijding van de 103 dB(A).

Door de bereidheid van de festivals om vrijwillig mee te werken aan het onderzoek is het mogelijk om tekortkomingen vast te stellen en te komen tot een oplossing. Om tot een goede oplossing te komen zullen gemeenten en festivals gezamenlijk beleid moeten maken. GGD Hollands Noorden kan hierbij ondersteunen.

Cijfers en gevolgen gehoorschade

Jaarlijks lopen 20.000 jongeren in Nederland gehoorschade op door harde muziek. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar, met als gevolg levenslange handicaps, zoals oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Dit kan leiden tot aandacht- en leerproblemen, sociaal isolement en zelfs tot levenslange arbeidsongeschiktheid. Met de juiste preventieve maatregelen is dit te voorkomen. Ongeveer de helft van de jongeren in onze regio (17.800) heeft soms tot vaak gehoorproblemen, zoals oorsuizen, piep, of een doof gevoel, na het bezoeken van een uitgaansgelegenheid. Deze signalen wijzen er op dat zij tijdens die bezoeken zijn blootgesteld aan dermate hoge muziekniveau ’s dat zij een verhoogd risico op gehoorschade lopen. Bekijk voor meer informatie de regionale resultaten van het EMOVO-onderzoek. Via www.gezondnhn.nl vind je per gemeente een apart rapport.

Maatregelen tegen gehoorschade

Jongeren zijn zich vaak slecht bewust van het risico op gehoorschade dat ze zelf lopen. Bovendien gaan ze er ten onrechte van uit dat anderen (overheid en/of organisator) voor hun ‘oorveiligheid’ zorgen. GGD Hollands Noorden adviseert onderstaande maatregelen om bescherming te bieden aan onze jongeren tegen levenslange gehoorschade:

  • Stel een maximum muziekniveau in. Binnen 92 dB(A), buiten 100 dB(A), activiteiten gericht op jonge kinderen maximaal 88 dB(A) (conform standpunt GGD GHOR Nederland)
  • Toon actuele geluidsniveaus (decibeldisplays)
  • Scherm geluidsboxen af
  • Verstrek goede oordoppen
  • Creëer geluidsluwe zones/gehoorpauzes

Tijdens het onderzoek is er een inventarisatie gedaan naar de flankerende maatregelen bij de festivals. Bij twee festivals werden oordoppen uitgedeeld. Dit waren echter schuimdoppen, dergelijke oordoppen bieden geen of nauwelijks gehoorbescherming. Bij de helft van de festivals werd het geluidsniveau gemeten door eigen technici, wat niet betekent dat er ook acties werden genomen bij te hoge geluidsniveaus. Bij geen enkel festival is een informatiestand gevonden over gehoorbescherming, waren de boxen afgeschermd, werden er gehoorpauzes in gelast of werden de actuele geluidsniveaus getoond.