Stichting Uitgeester Senioren: Werken in de Cloud

Uitgeest – De Cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Het lijkt wel of tegenwoordig zich steeds meer ‘in de Cloud’ afspeelt. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? Wat is de Cloud of Cloudcomputing? De Cloud bevindt zich aan de andere kant van je internetverbinding, een plaats waar je apps en diensten kunt openen en waar je gegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Je hebt in de Cloud je “eigen” opslag-kastje. Waarom is/wordt de Cloud zo belangrijk? Tijdens deze workshop krijgt u uitleg en antwoord op uw vragen.
Donderdag 9 en 23 november van 09.30 – 11.30 uur, kosten € 8,– voor 2 bijeenkomsten.