Stichting Mega vreest voor meer overlast opstelterrein.

UITGEEST – De stichting Mega (Militair erfgoed groot Amsterdam) wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma haar keuze voor de N203 bij Uitgeest als locatie voor een rangeerterrein . Stichting Mega verzet zich tegen rangeerterrein langs N203. Dit opstelterrein voor sprinters leidt tot ’400 procent meer overlast voor de omwonenden in Uitgeest’, aldus de stichting Mega.

Dat betoogt de stichting in een brief aan de staatssecretaris in een ultieme poging om het opstelterrein te weren van de plek waarvoor de bewindsvrouw heeft gekozen: het gebied langs de provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Krommenie.

Mega, pleitbezorger van het militair erfgoed, ziet het opstelterrein als een regelrechte aantasting van Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam. ,,De provincie beschouwt de Stelling van Amsterdam als ’unique selling point’. Ze adverteren ermee over de hele wereld, tot in China aan toe. Ik begrijp niet waarom de provincie zich zo weinig gelegen laat liggen aan het behoud’’, zegt Kees de Wildt van Mega.

Onderzoek wees vorig jaar uit dat het opstelterrein geen kwaad kon. Daarna ging Dijksma akkoord. De Wildt: ,,De staatssecretaris is akkoord gegaan op basis van onjuiste informatie. Het rapport zegt dat het opstelterrein kan als er geen alternatieven zijn. Die zijn er wel.’’

Mega komt tot de conclusie dat het voor zowel de bewoners van Uitgeest als de Stelling van Amsterdam beter is als het opstelterrein geplaatst wordt binnen het bestaande stationsgebied van Uitgeest. Het idee is het station iets te verplaatsen om ruimte te maken op het huidige rangeerterrein in Uitgeest. In opdracht van Mega werkt een landschapsarchitect dit idee momenteel verder uit.

Koude kermis

De Wildt: ,,De burgemeester van Uitgeest noemde de keuze voor de locatie N203 een cadeau voor Uitgeest, maar Uitgeest komt van een koude kermis thuis. De overlast neemt 400 procent toe. De treinen rijden aan het eind van de dag door Uitgeest naar het station, de machinist loopt door zijn trein naar de bestuurscabine aan de andere kant en rijdt vervolgens, opnieuw door Uitgeest, terug naar het rangeerterrein. Talloze extra treinbewegingen. Beter is de treinen te concentreren ten zuiden van het station. Zo hebben de Uitgeesters er geen last van en blijft de stelling gespaard.’’

De Wildt krijgt steun van de Stichting Oer-IJ, de bewonersgroep Busch en Dam en proefde na zijn inspraak in de commissie ruimtelijke ordening van de gemeenteraad van Uitgeest niet meteen afkeuring. ,,Dit is nieuwe informatie, dat wisten we niet’’, kreeg ik te horen.

Hij hoopt dat staatssecretaris Dijksma haar besluit herziet. ,,Dat kan ze best doen. Ze is immers niet volledig geïnformeerd.’’