Stationsvisie: uitnodiging openbare werksessie

Uitgeest – Op zaterdagmorgen 25 november houdt de gemeente Uitgeest van 10.00 tot 12.00 uur een werksessie over de visie voor het stationsgebied van Uitgeest. Omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden, gebruikers van het station, belangenorganisaties van fietsers en reizigers en raadsleden van Uitgeest zijn van harte welkom om actief deel te nemen aan deze sessie. Die wordt gehouden in Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg.
Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan een visie op het stationsgebied van Uitgeest. In dat kader is onder meer een knooppuntendag met schouw gehouden, een inloopavond en heeft de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de stationsomgevingen van Hilversum en Alphen aan de Rijn. Gelijktijdig werkt de Rijksoverheid aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit programma zorgt ervoor dat het station aangepast wordt. Dit biedt kansen om onderdelen van de visie te realiseren, maar vraagt ook om een constructieve, proactieve houding.

Tijdens de werksessie van 25 november is het voor ieder mogelijk om reacties en aanvullingen te geven op de conceptvisie die ter tafel komt, waarbij richting wordt gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen en functies van station en directe omgeving.
De werksessie van 25 november is vrij toegankelijk, maar aanmelding vooraf wordt in verband met de voorbereidingen en de ruimte zeer op prijs gesteld. U kunt zich opgeven tot 22 november via het e-mailadres: [email protected] onder vermelding van: ‘Werksessie stationsgebied’.