Station Uitgeest slechte van Nederland?

Nu On-Air:

Station_Uitgeest_voorpleinUITGEEST – Het gaat nog wel even duren voordat er meer duidelijkheid is over het stationgebied in Uitgeest. Eind 2017 zal de gemeenteraad een keuze maken over het stationsgebied. Station Uitgeest staat voor als nog aangemerkt als één van de slechtste stations van Nederland. Het Uitgeester station is een tochtgat, men voelt zich er niet veilig en men wil er zo m in mogelijk zijn. Nu is het nog een van de slechtste stations van Nederland. Dat moet in de toekomst anders worden en anders zijn.

Gebiedsvisie:

Komt er misschien een hotel? Ondergrondse parkeerplaatsen? Terrasjes of zelfs een bioscoop? Het moet een plan worden waar de hele gemeenteraad zich in kan vinden maar wel met het behoudt van de Uitgeester uitstraling.

Extra uitbreiding perrons:

Wel is men van menig dat er een extra perron moet komen en dat het station breder gaat worden. De zijde van de Kleis is ook in het hervormingsplan meegenomen. Wat er wel gegarandeerd is, is dat zwembad De Zien en het hertenpark niet aangetast zullen worden. “We zullen ervoor waken dat Prorail of andere partijen daar wel interesse in hebben”aldus burgemeester Wendy Verkleij.

De Uitgeester Politiek weet dat er haast geboden is want de provincie en Prorail willen ook verder en zitten dus niet stil in de ontwikkelingsplannen.

Wat zijn de toekomst plannen?

Prorail en de provincie hebben meerdere plannen uitgewerkt voor het stationsgebied. Nadat deze ter inzage zijn geweest blijven er mogelijk twee plannen over, hieruit zal de gemeente eind 2017 haar keuze maken. Uitgeest heeft dus nog al wat te doen voor de toekomst: Het bepalen van wat er gaat gebeuren met het Centrumgebied over het bouwen van een IKC (Integraal Kind Centrum) en de uitbreiding en verbetering van het stationsgebied.