Start werkzaamheden Uitgeesterweg en kruispunt met Geesterweg

Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Het vernieuwen van het asfalt en het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn de aanleiding voor een nieuwe weginrichting van de Uitgeesterweg en het aanliggende kruispunt met de Geesterweg. De Uitgeesterweg wordt een fietsstraat. Bij het kruispunt komt een veilige oversteekplaats. De werkzaamheden zijn van 10 september tot en met 19 oktober. De weg en het kruispunt zijn wisselend afgesloten voor al het verkeer.

Werkzaamheden Uitgeesterweg
Diverse maatregelen zorgen voor meer verkeersveiligheid op de Uitgeesterweg, vooral door door de route minder aantrekkelijk te maken voor (sluip)verkeer.
De weg wordt ingericht als fietsstraat. De fietser is de hoofdgebruiker en de auto is te gast. De rijbaan ziet er uit als een ‘groot fietspad’ (rood asfalt), waarbij fietsers op het midden van de weg de ruimte krijgen. Door deze wegindeling past de automobilist zijn snelheid aan. Hij blijft achter fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat.
Er komen extra snelheidsremmende plateaus en de maximumsnelheid gaat van 50 km naar 30 km.
Daarnaast komen er grasbetontegels langs de randen van de weg. Alle maatregelen zijn tot stand gekomen in overleg met aanwonenden, politie en overige belanghebbenden.

Werkzaamheden kruispunt Uitgeesterweg-Geesterweg
Het kruispunt met de Geestweg wordt veiliger door in het midden van de weg een vluchtheuvel te maken. De weg kan dan in tweeën door fietsers en voetgangers overgestoken worden. Ook hier is het asfalt aan vervanging toe.

Wethouder Cecilia van Weel-Niesten: “Ik ben blij dat we van start gaan met dit project. Zo maken wij Uitgeest weer een stukje verkeersveiliger.”

Bereikbaarheid en planning
• Maandag 10 tot en met vrijdag 21 september: aanbrengen nieuwe asfaltlaag Uitgeesterweg. De weg is voor zowel auto- als fietsverkeer afgesloten.
• Maandag 24 september tot en met vrijdag 19 oktober: aanbrengen grasbetontegels berm Uitgeesterweg. Autoverkeer is beperkt mogelijk: 1 rijbaan isbeschikbaar. Vanwege verkeershinder blijft het advies om de omleidingsroute te gebruiken. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Uitgeesterweg.
• Maandag 17 tot en met vrijdag 21 september: nieuw asfalt en inrichting kruispunt Geesterweg-Uitgeesterweg voor huisnummer 9 tot 16. De weg is voor auto- en fietsverkeer gesloten tussen 19:30 en 06:00 uur. Overdag is de Geesterweg wel open voor doorgaand verkeer.

Aanwonenden kunnen met een speciale pas hun woning bereiken, met bedrijven worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Omleidingsroutes
Voor auto- en fietsverkeer vanuit Limmen geldt een omleiding via Akersloot. Verkeer vanuit Uitgeest naar Limmen gaat ook via Akersloot. Fietsverkeer naar Castricum of Limmen wordt omgeleid via de Koog. Tijdens de avond- en nacht afsluiting loopt de omleiding via het bedrijventerrein Westerwerf en Molenwerf.