Stand van zaken vermoeden van fraude binnen de BUCH-werkorganistie

Ingezonden brief:
“Geachte colleges en gemeenteraden,
Op 5 juni hebben wij u geïnformeerd over een vermoeden van fraude met facturen in de bedrijfsvoering van Werkorganisatie BUCH.
We hebben u geschreven, dat er aangifte tegen partijen is gedaan en dat Werkorganisatie BUCH juridische stappen neemt.
Ondertussen hebben wij de volgende stappen genomen. Wij hebben ten aanzien van vier partijen beslag gelegd. De dagvaarding tegen deze vier partijen is in concept klaar en wordt binnen nu en twee weken verzonden. Tegen de betrokken medewerker van Werkorganisatie BUCH hebben we rechtspositionele maatregelen getroffen. Deze medewerker heeft aangekondigd daartegen juridische maatregelen te nemen.
Inhoudelijk kunnen wij in het belang van de zaak op dit moment nog geen verdere mededelingen doen. Zodra daarin verandering komt, hoort u dat van ons.”

Met vriendelijke groet,
het BUCH-bestuur