Spelen in Koogpark

Foto: Marianne Jonker

UITGEEST – Er wordt gewerkt aan een totaalplan voor spelen in het Koogpark. Zo zijn kinderen betrokken bij de keuze van speeltoestellen. En er is contact met een groep basketbalspelers over het opknappen van het veld. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Zij krijgen hiervoor een uitnodigingsbrief.

De Koog van de toekomst
In het afgelopen jaar zijn de ambities voor De Koog van de toekomst duidelijk geworden. Bewoners konden meedenken: enquête, wijksafari’s, excursies en workshops. Daarnaast wordt met een werkgroep van 45 bewoners intensief gewerkt aan een plan (ontwerp) voor de wijk.

Voor spelen in De Koog zijn de als belangrijkste aandachtspunten genoemd:

  • natuurspelen,
  • speelplekken voor verschillende doelgroepen,
  • ontmoeten en meer bewegen.
  • Ontmoeten en bewegen

Lekker sporten, bewegen, ontmoeten en buiten zijn. Het vernieuwde basketbal is een van de eerste stappen om het spelen in De Koog een impuls te geven. Het sluit aan op een van de ambities voor de Koog van de toekomst, namelijk: meer ontmoeten en bewegen.

Planning
– Juli – bewonersbijeenkomst, reactie op eerste ideeën en ontwerp.
– Juli – verwerken reacties en puntjes op de ‘i’.
– Juli – bestellen speeltoestellen.
– September – oktober: plaatsen speeltoestellen.