Sociaal Team gemeente Uitgeest

Uitgeest – Het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest beantwoordt sinds begin 2015 vragen van inwoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Het team is samengesteld uit consulenten van de gemeentelijke afdelingen Wmo, Welzijn en Sociale Zaken, aangevuld met een consulent jeugd en mantelzorg en met medewerkers van de instellingen MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning) en Socius (maatschappelijk werk).
Het Sociaal Team Uitgeest werkt samen in een netwerk met onder meer het Lokaal samenwerkingsverband (huisartsen en thuiszorg), instellingen voor jongerenwerk en scholen (CJG en schoolmaatschappelijk werk).
Het team is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het gemeentehuis via het algemene nummer 14 0251.