Samen aan de slag.

Uitgeest – Voor mensen met een uitkering is het volgen van een re-integratietraject vaak een stap te ver. Om toch te kunnen blijven participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat in het leven van alledag te behouden of te verkrijgen, is de gemeente Uitgeest samen met MEE Noordwest-Holland het sociale activeringsproject ‘Samen aan de slag’ gestart.

De lokale instellingen, verenigingen, scholen en organisaties worden of zijn hiervoor thans benaderd en gevraagd hun medewerking te verlenen aan het project.Het gezamenlijke doel: bereiken dat mensen weer kunnen meedoen in de samenleving. Deelname aan het project biedt structuur en ritme, helpt sociaal isolement tedoorbreken en geeft het zelfvertrouwen terug om zo mogelijk weer aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden.Voor de instellingen, verenigingen en organisaties levert plaatsing de ‘extra handjes’ op die essentieel kunnen zijn voor de eigen vitaliteit. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het bieden van een ervaringsplaats en/of wordt invulling gegeven aan sociale activering van de deelnemer. Meedoen is het motto.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirko Pasman, projectleider van MEE Noordwest-Holland via mpasman@meenwh.nl of tel. 088-65 22 522.