Raadsvergadering zonder nazit

Nu On-Air:

Uitgeest – Donderdag 26 mei staat de Raadsvergadering op de agenda voor de gemeenteraad en het college. De vergadering is openbaar en start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder andere het vaststellen van de Woonvisie en de Subsidieverordening voor monumentale molens en kerktorens staan op de agenda, welke te vinden is op www.uitgeest.nl via het Raadsinformatiesysteem op de homepage. De reguliere nazit met een drankje wordt, wegens omstandigheden, geschrapt.