Raadsvergadering op 28 mei 2020

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – Donderdagavond de 28e Mei houdt de gemeente Uitgeest haar digitale Raadsvergadering. Tijdens deze vergadering staan onder andere de subsidieverordening en de duurzaamheidsmaatregelen van zwembad De Zien op de agenda. De raadsvergadering start om 20.00U en is Live te volgen op OSU TV Ziggo kanaal 43 en te beluisteren via de radiokanalen van de OSU en via uitgeest.notubiz.nl.
Voorzitter: Gerrit Goedhart
Griffier: Jacqueline Vrolijk-Gevaert

Agenda
1 Opening
2 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 mei 2020
3 Vragenhalfuur (Indien er vooraf vragen zijn ingediend, art 37 RvO)
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020

VOORSTEL HAMERPUNTEN 
5 Subsidieverordening

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
6 Legesverordening, eerste wijziging
7 Coronamaatregelen fase drie
8 Zwembad De Zien duurzaamheidsmaatregelen
9 Verordening bestemmingsreserve sociale huurwoning
10 Ingekomen stukken
11 Mededelingen
12 Sluiting