Raadsvergadering “Kadernota”.

Foto: OSU

UITGEEST – Vanavond, donderdag 4 juli om 20.00U, is in het gemeentehuis van Uitgeest de Raadsvergadering over de Kadernota. De burgemeester van Uitgeest nodigt de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare raadsvergadering op donderdag 4 juli 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht inwoners
4. Vragenkwartier
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2019

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
6. Jaarrekening en jaarverslag 2018
7. Kadernota 2020

OVERIGE PUNTEN
8. Overzicht aangenomen moties
9. Ingekomen stukken
10. Mededelingen
11. Sluiting

Deze vergadering in tevens live te volgen via de OSU.