Raadsvergadering (Begroting) op donderdag 1 november

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Aanstaande donderdag, 1 november, om 19.00 uur is er een openbare Raadsvergadering in het gemeentehuis van Uitgeest. Deze vergadering staat onder andere in het teken van de begroting 2019-2022. Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Spreekrecht burgers
  4. Gelegenheid tot het stellen van vragen conform art. 37 Reglement van orde
  5. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
  6. Begroting gemeente Uitgeest 2019-2022
  7. Motie Vreemd aan de orde van de dag:  Partijpromotie op kosten van de Uitgeester inwoners
  8. Overzicht aangenomen moties
  9. Ingekomen stukken en mededelingen
  10. Sluiting

Voorzitter: Wendy Verkleij
Griffie: Sander Koolen

Deze Raadsvergadering zal tevens live te beluisteren zijn via de OSU. Meer inhoudelijke informatie over de agenda vindt u op de gemeentepagina.