Raadsvergadering 29-10-2020

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – De gemeente van Uitgeest houdt op 29-10-2020 om 20:00 uur haar Raadsvergadering. Deze vergadering is niet voor publiek toegankelijk vsnwege de huidige Corona maatregelen.

Voorzitter: Sebastiaan Nieuwland
Griffier: Jacqueline Vrolijk-Gevaert
Locatie: De hal van het gemeentehuis en voor belangstellenden via OSU TV en Uitgeest.notubiz.nl

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Vragenhalfuur (indien er vooraf vragen zijn ingediend)
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2020

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
5 Overdracht eendenkooi Van der Eng
6 Exploitatie bibliotheeklokatie Centrumplan Uitgeest

VOORSTEL HAMERPUNTEN
7 Nota Grondprijsbeleid
8 Vaststellen regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling NHN 2020-2023
9 Vaststellen verordening adviesraad sociaal domein
10 Verlenging overeenkomst accountantscontrole gemeente Uitgeest

OVERIGE PUNTEN
11 Ingekomen stukken
12 Mededelingen
Insprekers kunnen zich aanmelden bij [email protected]

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor actieve deelnemers en is voor inwoners live te volgen via OSU TV, kanaal 43 ZIGGO en/of het Youtube kanaal van OSU TV/Radio en Uitgeest.notubiz.nl