Raadsvergadering 22 mei

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – Vandaag, 22 mei om 20.00U, is er een Raadsvergadering van Gemeente Uitgeest. Vanwege de verkiezingen is de vergadering verplaats naar vandaag.

Op de agenda staan de volgende punten:

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht inwoners
4. Vragenuur
5. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

VOORSTEL HAMERPUNTEN
6. Bestemmingsplan Westergeest
7. Advies aanwijzing OSU als lokale omroep voor de periode 2019-2024

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
8. Herinrichting De Koog
9. Omgevingsvisie Uitgeest
10. Focusagenda Regio Alkmaar
11. Evaluatie integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein
12. Voorstel toetreding gemeenschappelijke regeling Cocensus
13. Huisvestingsverordening

OVERIGE PUNTEN
14. Overzicht aangenomen moties
15. Ingekomen stukken
16. Mededelingen
17. Sluiting

Deze vergadering is tevens live te volgen via de bekende frequenties van de OSU en online via http://www.osuradio.nl