Raadscommissies vergaderen

Uitgeest – Volgende week vergaderen de drie raadscommissies. De openbare vergaderingen beginnen telkens om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De commissie Samenlevingszaken behandelt op maandag 14 november onder meer de volgende onderwerpen:

– Benoeming lid Jeugd- en jongerenraad
– Jeugd- en jongerenwerk (voorstellen jongerenwerkers)

Bij de commissie Grondgebiedzaken komen op dinsdag 15 november onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

– Herinrichting Centrumgebied
– Kredietvoorstel bouwvoorbereiding nieuwbouw Integraal Kind Centrum
– Uitgangspunten gebiedsvisie stationsomgeving
– Financiële bijdrage A8-A9 verbinding
– Verklaring van geen bedenkingen Westergeest 69/71

Op donderdagavond 17 november sluit de commissie Algemene Zaken en Financiën de rij. Daar worden onder meer besproken:

– Risicoverevening jeugdhulp
– Verschillende belastingverordeningen voor 2017

Voor uitgebreide informatie: zie het Raadsinformatiesysteem op www.uitgeest.nl