Raadscommissies vergaderen

Nu On-Air:

Uitgeest – Volgende week vergaderen twee van de drie raadscommissies. De vergaderingen zijn openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen telkens om 20.00 uur. Het overleg van de commissie Samenlevingszaken (was gepland voor maandag 2 oktober) gaat deze maand niet door.
De agenda van de commissie Grondgebiedzaken (dinsdag 3 oktober) vermeldt onder meer:
– Financiering onderwijshuisvesting IKC
– Ontwerp Omgevingsvisie
– Voorbereidingskrediet herinrichting Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt
Bij de commissie Algemene Zaken en Financiën (donderdag 5 oktober) gaat het onder andere over:
– Beheerverordening begraafplaatsen