Raadscommissies vergaderen

Uitgeest – De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op maandag 4 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
– Situatie rondom S.U.S.
– Jaarverslag Jeugd- en jongerenraad
De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op dinsdag 5 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
– Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied
– Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo Supermarkt
– Zienswijze voorkeursvariant aansluiting A8-A9
De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering op donderdag 7 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
– Regiokeuze binnen Metropoolregio Amsterdam
– Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop