Raadsagenda van 27 juni

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – De burgemeester van Uitgeest nodigt de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare raadsvergadering op donderdag 27 juni 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht inwoners
4. Vragenkwartier
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2019
6. Benoeming commissielid
7. Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouders

VOORSTEL HAMERPUNTEN
8. Vangnetuitkeringen
9. Voorstel bluswatervoorziening
10.Bestemmingsplan De Grote Weid 72
11.Zienswijzen op de gemeenschappelijke regelingen van Uitgeest
a. GR RAUM
b. GR VRK jaarstukken en oprichting Brandweerschool NH
c. GR BUCH
d. GR VVI

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
11. Zienswijzen op de Gemeenschappelijke regelingen van Uitgeest
e. GR IJmond Werkt
f. GR ODIJMOND
12. Omgevingsvisie Uitgeest
13. Focusagenda Regio Alkmaar
14. Dorpshuis De Zwaan
15. Bestemmingsplan Fort aan den Ham
16. Scope traverse station

OVERIGE PUNTEN
17. Sluiting

Deze raadsvergadering is tevens live te volgen via de OSU op 106FM, http://osuradio.nl , Ziggo 104.5FM, Ziggo digitaal 918 of KPN 1129.