Raad van State wijst plan voor aansluiting met A9 af

Foto: OSU

CASTRICUM – Heiloo en Castricum hebben tevergeefs beroep aangetekend om hun plannen voor de ontsluiting van de A9 bij Heiloo toch uitgevoerd te krijgen.

De plannen waren eerder afgewezen omdat niet duidelijk was in hoeverre die een probleem zouden opleveren ten aanzien van de stikstofnorm. Bovendien waren diverse belangengroepen die protest hadden aangetekend ook in het gelijk gesteld.

De beide gemeenten zijn tegen de afwijzing in beroep gegaan.

Het Noord-Hollands dagblad meldt de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Heiloo bekend heeft gemaakt dat het beroep is afgewezen en dat beide gemeenten opnieuw een bestemmingsplan zullen moeten maken met nieuwe berekeningen van de stikstofuitstoot. Hiermee kan wederom een aanvraag worden ingediend.

Als de gemeenten hun plannen doorzetten gaat de procedure weer veel tijd nemen. Een nieuwe procedure zal opnieuw betaald moeten worden, terwijl de bouw tezijnertijd ook duurder kan gaan uitvallen.

Bron: Castricum105