Raad Uitgeest stemt in met bouw Integraal Kindcentrum op IJsbaanterrein.

UITGEEST – Donderdagavond, 08-12-2016, is tijdens de raadvergadering de keuze gemaakt om in te stemmen met de bouw van een IKC (Intergraal Kind Centrum) op het ijsbaanterrein. De PU, UVP en PvdA waren met zeven stemmen tegen en de coalitie met 8 stemmen voor bebouwing. Er blijf wel een mogelijkheid open voor een tweede school in wijk De Koog.

De raadsvergadering werd bijgewoond door vele belangstellenden en vijf insprekers. Voordat de agenda werd behandeld deed de burgemeester het vriendelijke verzoek aan de toehoorders om te emoties niet de overhand te laten nemen en vooral de rust op de publieke tribune te bewaren. De heer Frank du Long overhandigde 1200 handtekeningen van inwoners die tegen de plannen zijn Ondanks alle insprekers, adviezen van diverse partijen werd het plan aangenomen. Nadat de stemming had plaatsgevonden liep raadslid Thom van Son, PU, boos de zaal uit nadat hij eerst zijn besluit kracht had bijgezet door aan te geven dat het bebouwen van het ijsbaanterrein zeer veel emoties met zich mee zal brengen. Diverse raadsleden waren een dag van te voren door wethouder Tromp gebeld of ze ermee instemde om het agendapunt voor de herinrichting van het centrumgebied van de agenda te halen.
Wethouder Antoine Tromp had tot deze actie besloten omdat het concept van een nieuwe leerlingen aantal uitgaat namelijk 600 leerlingen in 2032 terwijl het eerdere raadsvoorstel uitgaat van 500 leerlingen. Hiermee was het verzoek om het besluit met een kleine drie maanden uitstellen. De oppositiepartijen gingen niet akkoord en verzochten het het punt op de agenda te laten staan. PU-fractievoorzitter, Jan Dubbelaar liet weten dat het voorstel niet rijp is en er een nieuw raadsvoorstel moet komen.

Toch twee scholen in wijk De Koog.

De oppositiepartijen spraken verder wel de wens uit om twee scholen in wijk De Koog te behouden. Eén school op het Paltgrokterrein en een tweede school op het terrein van de voormalige bibliotheek. De coalitie zag hier niet veel in en ging niet akkoord. Kees Schouten (VVD) was van mening dat een IKC de beste mogelijkheden bied voor de GGD, kinderopvang en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Tevens is het te duur om twee scholen een IKC voorziening te geven.

Het idee werd gesteund en dus door de coalitie aangenomen. Er was daarbij wel een kanttekening en daarop volgen een amendement. Er moet een andere locatie voor de ijsbaan worden gezocht waarbij gedacht wordt aan het huttenweekterrein of op het terrein van zwembad De Zien. Men gaat onderzoeken wat de beste locatie zou kunnen zijn. Ook de mogelijkheid voor een extra school aan de Noordkant van Uitgeest blijft een optie. Als en meer dan 600 leerlingen zijn wordt in het voorstel de mogelijkheid opengehouden dat er één extra school in wijk De Koog open moet blijven, aldus wethouder Tromp.