Raad uitgeest neemt afscheid van 5 raadsleden.

Uitgeest – Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 26 maart 2014 heeft Burgemeester Theo van Eijk samen met de nog zittende raadsleden afscheid genomen van 5 van haar leden. Voordat hiertoe kon worden over gegaan werd eerst een commissie samen gesteld om de geloofsbrieven van de nieuwe leden te onderzoeken, deze zij unaniem aangenomen.

De nieuwe leden worden donderdag 27 maart 2014 beëedigd. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00U.

Na deze bekend making ging de Burgemeester over tot het afscheid nemen van de volgende Raadsleden, Dhr. Eilert, Dhr. Runneboom, Dhr Kranenburg, Dhr.Wijte en Mevr. van der Vliet. Deze leden werden door de Burgemeester toegesproken met mooie woorden van dank voor hun inzet en ontvingen een mooie bos bloemen. Hierna werden de afgetreden leden in de gelegenheid gesteld om nog enige woorden tot hun “collega’s” terichten. Diverse overige leden spraken ook hun woord van dank uit naar de afgetreden collega’s waarna de Burgemeester de vergadering beëindigde om nog éénmaal een toost uit tebrengen.