Raad en Commissievergadering

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – De vergaderingen van de commissie Samenlevingszaken en van de commissie Grondgebiedszaken zijn samengevoegd. De gecombineerde vergadering vindt plaats op dinsdag 10 april en begint om 20.00 uur. De agendapunten zijn onder meer het bestemmingsplan appartementen Smallekamplaan 2018, het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021en de zienswijze op de verantwoording 2017 van de regiegroep Metropoolregio Amsterdam.

Op donderdag 12 april is de commissie Algemene zaken & financiën. Op de agenda staan onder andere de zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de werkorganisatie BUCH, de verordening commissie Bezwaarschriften 2018 en de tweede wijziging van de legestarieventabel 2018.

De raadsvergadering van 26 april wordt verplaatst in verband met Koningsdag. De raadsvergadering is op woensdag 25 april en begint om 20.00 uur.