PU geeft reactie op nieuw gevormd College in Uitgeest.

Uitgeest – De Uitgeester lokale partij Progessief Uitgeest, PU, heeft middels haar website gereageerd op de berichten en uitlatingen jegens haar partij.

“Progressief Uitgeest kan zich niet vinden in de beschuldigingen die het CDA in het perscommuniqué naar aanleiding van het opstappen van wethouder Spaanderman heeft gedaan. Ook in de bijdrage in eerste termijn van het CDA tijdens de behandeling van de begroting voor 2016 heeft men gemeend weer opnieuw de woorden “onbetrouwbaar” en “niet integer” te moeten gebruiken. PU heeft daarom in tweede termijn gereageerd en haar visie gegeven over het gebeuren tijdens de raadsvergadering van 29 oktober.
Verder stelt men: “Helaas heeft het CDA dit in het verleden van Progressief Uitgeest eerder meegemaakt, waardoor voor het CDA na de gebeurtenissen van afgelopen week de maat vol was”. PU hecht er aan te verklaren dat dit een gebeurtenis uit het verre verleden betreft, waar ook toen PU zich niet in kon vinden in de uitleg van het CDA.
PU kent zijn verantwoordelijkheid.
Veel waardering heeft PU voor zijn wethouder Jan Schouten die zelfs bereid was om, na het vertrek van de wethouder van financiën, onder moeilijke omstandigheid namens het college de begroting voor 2016 succesvol door de raad te loodsen.
Tevens heeft PU direct na het opstappen van de heer Spaanderman het voortouw genomen om het minderheidscollege van PU en D66 dat overbleef, aan te vullen met een derde partij.
Vanaf vier november heeft PU met verschillende partijen gesproken over oplossingen voor het probleem dat het CDA heeft veroorzaakt door weg te lopen. Het aantal oplossingen was beperkt, maar PU heeft tot elf november ‘s-avonds gesproken met diverse partijen over mogelijke oplossingen. Die avond werd duidelijk dat vier partijen elkaar hadden gevonden om een nieuw college te vormen. PU, met vier zetels veruit de grootste partij van Uitgeest, is daarbij bewust uit het nieuw gevormde college gehouden. Ook Progressief Uitgeest heeft dat in het verleden al eens eerder meegemaakt. Voor PU is dit echter géén reden om welke partij dan ook uit te sluiten bij het vormen van een college. Uitgeest verdient een goed bestuur. Het belang van de burger staat daarbij voor PU voorop.
Binnenkort zal PU op haar eigen wijze verdere details bekendmaken. De burger kan dan zelf een beeld vormen over de feiten rond betrouwbaarheid en integriteit van betrokken partijen.”

Namens de fractie van Progressief Uitgeest – PU
Jan Dubelaar, fractievoorzitter