Provinciale Staten wil herbenoeming Remkes

Noord-Holland – De termijn van de heer Johan Remkes loopt af. Sinds 1 juli 2010 is hij commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Dit betreft een functie voor de duur van zes jaar, tot 1 juli 2016. Zelf heeft hij in oktober 2015 te kennen gegeven dat hij zich graag beschikbaar stelt voor een tweede ambtstermijn. Hierna zijn Provinciale Staten een benoemingsprocedure gestart en deze is nu afgerond.

In het besloten deel van de vergadering van de Provinciale Staten van maandag 7 maart hebben de Staten positief geadviseerd over de herbenoeming. De aanbeveling van Provinciale Staten wordt gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De minister draagt bij positief advies de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor aan de Koning.

De tweede ambtstermijn van de heer Remkes als commissaris van de Koning gaat in per 1 juli 2016.