Prorail ziet lokatie Beverwijk als een volwaardig alternatief.

beverwijkvelsennuookonderzoekslocatieprorail_1castricumCASTRICUM – ProRail heeft bekend gemaakt dat de ‘variant Beverwijk-Velsen’ formeel wordt toegevoegd aan de scope van het project, zo meldt burgerinitiatief Opstelterrein Nee uit Castricum.

Opstelterrein Nee heeft zich van meet af aan hard gemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek van de locatie Beverwijk. Onlangs schaarden zich meer dan 1.100 inwoners van Castricum achter het burgerinitiatief.Onlangs schaarden zich meer dan 1100 inwoners van Castricum achter het burgerinitiatief.

ProRail ziet de locatie als een volwaardig alternatief voor het opstellen van ca. 75 treinwagons. Alle onderzoeken (licht, geluid, zicht, ecologie, milieu, inpassing, e.d.) voor die locatie worden gestart. En ook in die omgeving volgt een participatietraject (eerst informeren en vervolgens participeren).

Wat dit betekent voor de keuze van een voorkeurslocatie is vooralsnog niet duidelijk. Aanvankelijk wilde ProRail in het najaar een keuze maken, waarschijnlijk zal deze keuze door het participatietraject vertragen.

Opstelterrein Nee is blij met de uitbreiding van de scope en zal zich nu gaan richten op de weging van de criteria. De kwaliteit van de leefomgeving (natuur, archeologie, cultuur-historie) dient zwaarder te wegen dan toekomstvastheid en flexibiliteit.

ProRail is om een reactie gevraagd.

Woordvoerder Huub Veeneman van ProRail heeft in een reactie laten weten: “Door Beverwijk toe te voegen aan het lijstje van levensvatbare varianten voor het opstelterrein, lopen we enige vertraging op. Alle onderzoeken die we voor de andere varianten hebben laten uitvoeren, moeten ook voor ‘Beverwijk’ worden gedaan. Bovendien doorlopen we in Beverwijk ook weer een participatietraject (eerst informeren en dan participeren). Donderdagavond communiceren we tijdens de workshop dat de besluitvorming in december/januari plaatsvindt.”