Projectbureau A8-A9: laatste week Assendelft

Kaart via Provincie Noord Holland
Kaart via Provincie Noord Holland

Uitgeest/Assendelft – Vrijdag 28 oktober sluit het tijdelijke projectbureau Verbinding A8-A9 zijn deuren. Met alle verzamelde ideeën keren het projectteam en de ontwerpers terug naar Haarlem, waar alles verder wordt uitgewerkt. Wilt u nog iets aan hen meegeven? Dat kan tijdens de laatste inloop op dinsdag 25 oktober van 17.00 tot 19.30 uur. U vindt het projectbureau aan de Dorpsstraat 707 in Assendelft.
In november en december worden de ideeën getoetst: wat is voor ieder alternatief de meest optimale invulling? De keuzes worden eind dit jaar door de bestuurders van de samenwerkende partijen gemaakt en gedeeld met het publiek.

De drie alternatieven worden vervolgens opnieuw doorgerekend voor de milieueffectrapportage. Als die is afgerond kunnen de alternatieven goed met elkaar vergeleken worden. Dit stelt de bestuurders in staat om een voorkeursalternatief te kiezen. Dat gebeurt volgens de planning in de zomer van 2017. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan in 2019 begonnen worden met de realisatie.