Prestatieafspraken BUCH 2021-2024 ondertekend

Krista Walter (links) directeur-bestuurder van Kennemer Wonen en Gerda Kuyper namens de huurdersorganisaties, ondertekenen de prestatieafspraken. In verband met de maatregelen rondom Corona, vindt ondertekening namens de gemeenten plaats op afstand. Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Elke 4 jaar maken gemeenten en Kennemer Wonen, samen met de huurdersorganisaties, afspraken over de gezamenlijke prestaties. Deze prestatieafspraken gaan over (nieuwbouw van) woningen, betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook de samenwerking op het gebied van wonen en zorg, welzijn en leefbaarheid speelt hierin een rol.

Hoofdlijnen prestatieafspraken
De prestatieafspraken zijn concreet en duidelijk beschreven voor de huidige en toekomstige bewoners van ruim 8000 huurwoningen in de 4 gemeenten. Op hoofdlijnen zien de prestatieafspraken er t/m 2024 zó uit:

Minimaal 95% van al het woningbezit blijft bestemd voor sociale huur.
Minstens 250 nieuwe woningen extra de komende 4 jaar.
Minimaal 80% van alle woningen blijft ónder de €663 per maand (prijspeil 2020).
65% blijft komende jaren onder de €619 euro per maand (prijspeil 2020).
Veel aandacht voor leefbaarheid, met een actieve rol voor de huurdersorganisaties.
Optimale samenwerking met hulpverlenende woon- en zorginstanties.
In 2024 is 80% van het woningbezit van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. In 2021 worden in totaal al 1000 extra woningen in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voorzien van zonnepanelen.

De volgende stap
Nu de handtekeningen staan, begint het echte werk. Ieder jaar wordt een concreet activiteitenplan gemaakt waarin de partijen laten zien hoe zij dat jaar gaan bijdragen aan de realisatie van de prestatieafspraken. Gemeenten, huurdersorganisaties en Kennemer Wonen overleggen enkele keren per jaar over de voortgang van de gemaakte afspraken. De volledige versie van de prestatieafspraken 2021-2024 en de jaarplannen voor 2021 vindt u op de website van Kennemer Wonen.