Presentatie definitief ontwerp Meldijk, Sluisbuurt en deel Langebuurt

Uitgeest – Op woensdagavond 15 november 2017 vindt in het gemeentehuis van Uitgeest van 19.30 tot 21.00 uur aan de hand van tekeningen een presentatie plaats van het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Meldijk, Sluisbuurt en een deel van de Langebuurt. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze openbare informatie-/inloopavond. Het is mogelijk om tijdens de avond vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen of achteraf per e-mail aan [email protected]
Na een eerste informatieavond op 21 juni 2017 werd een klankbordgroep gevormd van veertien personen. Deze groep is vier avonden bijeengekomen om de herinrichting zo goed mogelijk vorm te geven.
De klankbordgroep hield zich met name bezig met: verkeersveiligheid (snelheid en ruimte voor voetgangers), sluipverkeer (zwaar verkeer) en parkeren.