Portefeuilleverdeling nieuw college bekend.

Uitgeest – Met het aantreden van drie nieuwe wethouders heeft het college opnieuw de portefeuilleverdeling geregeld en vastgesteld. Daarbij zijn ook enkele nieuwe portefeuilles samengesteld. Hieronder de hoofdlijnen. Voor een volledig overzicht: zie www.uitgeest.nl.

– Burgemeester Wendy Verkleij: Algemene en Bestuurlijke Zaken, Integrale Veiligheid, Politie en Openbare Orde, Brandweer, Aantakking A8-A9, Opstelplaats treinen/programma hoogfrequent spoor.

– Wethouder Antoine Tromp: Drie decentralisaties, Onderwijs, Jongeren- en ouderenbeleid, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn, Vrijwilligers (sociaal domein).

– Wethouder Karel Mens: Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer, Openbare werken en infrastructuur, Groenvoorziening/Buitendienst, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.

– Wethouder Judie Kloosterman: Sport, Recreatie en Toerisme (RAUM), Overleg Schiphol, Kunst en Cultuur, Volkshuisvesting, Subsidiebeleid, Burgerparticipatie, Vrijwilligers (algemeen), Communicatie.

– Wethouder Jack Zwarthoed: Financiën (inclusief belastingen, controlling en verzekeringen), Facilitaire zaken en ICT, Grondbedrijf, grondaankoop en