Portefeuille wethouder de Vink-Hartog bekend

a_de_vinkUitgeest – Op 8 december jongst leden werd Anke de Vink-Hartog geïnstalleerd als nieuwe wethouder. Vandaag is haar portefeuille bekend gemaakt. Als wethouder de Vink-Hartog niet aanwezig is zal zij door burgemeester Verkleij vervangen worden. Tevens is wethouder de Vink-Hartog benoemd tot 4e locoburgemeester.

 

 

Wethouder de Vink-Hartog heeft de volgende zaken in haar portefeuille:

  • Sport
  • Kunst en Cultuur
  • Monumenten
  • Economische zaken
  • Subsidiebeleid
  • Accommodatiebeleid
  • Wijkbeheer (groenvoorziening en buitendienst, afvalinzameling)
  • Openbare werken en infrastructuur
  • Verkeer en vervoer
  • Nieuwe ijsbaan