Plan Oudgeest van tafel.

UITGEEST – ’Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29-10-2015, is het recreatiepark Oudgeest van tafel geveegd. Op het terrein van voormalig Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest was het plan om 60 à 65 recreatiewoningen, horeca en lokaal ondernemerschap te realiseren. Dit plan was onderzocht en het idee van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), de huidige eigenaar van de grond, en provincie Noord-Holland.
In eerdere raadsvergaderingen reageerde het college van b en w al overwegend positief op het voorstel.

Eind september zou de Uitgeester gemeenteraad een besluit nemen over het plan. Maar bij de raadsvergadering van die maand werd het onderwerp van de agenda gehaald. Progressief Uitgeest meende niet genoeg informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen en vroeg daarom een maand uitstel. Omdat een meerderheid van de raad dit voorstel steunde, werd het onderwerp verplaatst naar de vergadering van 29 oktober. Jelle Brouwer, PvdA, deed al eerder de uitspraak dat zij tegen de plannen zullen stemmen zo ook Uitgeest Lokaal gaf aan tegen deze plannen te zijn.

Tijdens deze gemeenteraadsvergadering van 29 oktober is met negen stemmen tegen en zes stemmen voor, het plan Oudgeest van tafel geveegd. Dit betekend dat de zuidoever behouden blijft en niet volgebouwd zal worden. De drie lokale partijen, met steun van de PVDA, kwamen tot een zelfde standpunt en zijn achter de burger gaan gestaan. De tegen stemmers zijn niet tegen woningbouw maar er zijn meerdere optie’s in Uitgeest. Uitgeest Lokaal “Daarvoor gebruik je niet het mooie groen aan het Uitgeestermeer, dat is verkwanseling van dit mooie stukje Uitgeest. Ten aanzien van woningbouw zijn wij voor bouwen in de Limmerkoog (tegenover de A9-Studio’s).” aldus Bert Weijers. Op die lokatie tegen kunnen meer woningen gerealiseerd worden, ook voor jongeren.