Past een IKC op de lokatie van de Paltrok

Uitgeest – Dinsdagavond vond een informele raadsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Uitgeest. Het college heeft de opdracht gekregen om te laten onderzoeken of een IKC (Integraal Kind Centrum) op de Paltroklocatie mogelijk is, en wilde bij de raad peilen wat de ideeën hierover zijn. Vooral bezorgde en boze omwonenden van de Paltroklocatie hadden zich op de publieke tribune verzameld.

Het college legde de raad een aantal vragen voor, bijvoorbeeld of er een sportzaal bijgebouwd moet worden, of en hoeveel van het naastgelegen groen gebruikt mag worden, of er meerdere bouwlagen mogen komen en welke verkeerstechnische gevolgen moeten worden onderzocht.

De coalitie (VVD, CDA, Uitgeest Lokaal en D66) kon zich vinden in het oorspronkelijke plan van een IKC op de ijsbaan en vond het onderzoek niet nodig. De oppositie (PU, UVP en PvdA) vindt echter dat de Paltroklocatie niet goed is onderzocht. In de raadsvergadering van 28 september jl. werd door de oppositie een amendement ingediend waarin staat dat eerst de Paltroklocatie moet worden onderzocht. Wethouder Zwarthoed wilde daarom tijdens de avond input vanuit de raad verzamelen zodat hij het onderzoeksbureau een duidelijke opdracht kan meegeven.

Volgens de coalitie is de oppervlakte te klein om een IKC te bouwen. De heer Dubelaar (PU) stelde voor om bijvoorbeeld een kleinere gymzaal voor groep 1 en 2 te bouwen, en dat de hogere groepen in sporthal De Zien terecht kunnen. PvdA en UVP zijn bereid een deel van het groen rondom de locatie op te offeren, waartegen de heer Weijers (Uitgeest Lokaal) inbracht dat dat al aangeeft dat ‘het niet past’.

Bron: De Uitgeester