Participatiebijeenkomst Erfgoedpark De Hoop

Uitgeest – Op zaterdagmiddag 26 november 2016 houdt het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) in werkloods De Juffer op het voormalig Erfgoedpark ‘De Hoop’ een participatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het gebied.

Het RAUM wil met belangstellenden in gesprek gaan over de ontwikkeling en ruimtelijke kaders van het voormalig erfgoedpark. Indien u uw ideeën en standpunten daarover wilt meegeven aan het recreatieschap en de gemeente Uitgeest, dan bent u van harte welkom.

Het middagprogramma heeft twee instapmomenten. Deelnemers kunnen kiezen welke qua tijdstip voor hen het beste schikt.

Om 15.00 uur start de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst en vanaf 15.15 uur worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse thematafels om hun ideeën en standpunten mee te geven. Om 16.15 uur start de tweede gezamenlijke informatiebijeenkomst. Daarna worden ook deze deelnemers uitgenodigd om via de diverse thematafels hun inbreng mee te geven. Het programma wordt uiterlijk om 17.30 uur afgesloten.

Er zijn twee parkeermogelijkheden: parkeerterrein van het voormalige erfgoedpark (links achter de toegangspoort) en het parkeerterrein van recreatieterrein Zwaansmeer.