OZB woningbezitters Uitgeest blijft gelijk

Uitgeest – De gemeenteraad van Uitgeest heeft besloten de waardestijging te compenseren. Daardoor blijven de aanslagen van de ozb voor woningeigenaren vrijwel gelijk aan die van vorig jaar.

Het kwam donderdagavond aan de orde in een nagekomen agendapunt tijdens de raadsvergadering. De tarieven voor de onroerendezaakbelasting voor woningen worden nu naar beneden bijgesteld, van 0,1379% naar 0,1340% van de zogeheten WOZ-waarde. Deze waarde is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 in Uitgeest met gemiddeld 2,9% gestegen.

Aanslagen

De raad besloot tevens om het tarief voor de ’niet-woningen’ ongemoeid te laten. De WOZ-waarde voor deze categorie onroerend goed is in de loop van 2015 licht gedaald (met 0,9%). Om tot dezelfde belastingopbrengst te komen, was een lichte verhoging van het ozb-tarief nodig geweest. De eigenaren van woningen en niet-woningen krijgen de ozb-aanslagen begin maart.

Het formele besluit om de opbrengst van de ozb niet te vergroten, nam de raad in feite al in november 2016 bij het vaststellen van de begroting 2017. De aanpassing van de tarieven nu is nodig als uitwerking van het eerder genomen besluit.

Bron: Ton de Lange Noord-Hollands Dagblad