Overlast door jeugd Pr. Beatrixlaan

Uitgeest – De buurtbewoners van de Prinses Beatrixlaan en een aantal van de Wiekenlaan hebben de afgelopen tijd overlast ervaren van hangjeugd. Op de Prinses Beatrixlaan vertoeft de jeugd onder de overkapping bij de winkels, maakt lawaai en maakt rotzooi wat men achterlaat. Een aantal jeugdigen zijn inmiddels aangesproken en gewaarschuwd door de politie dat het verboden is om aldaar te hangen en dat ze het risico lopen op een bekeuring (geldboete 90 euro en 9 euro administratiekosten). Datzelfde geldt voor de jongeren die zich ophouden bij de overkapping van de voormalige Paltrokschool aan de Wiekenlaan. Ook deze jeugd maakt zich schuldig aan overlast. Deze overlast bestaat uit alcoholgebruik, blowen en lawaai produceren.

Door de politie is er afgelopen week extra gesurveilleerd en dat zal de komende weken vaker gebeuren.