Overhangend groen

Uitgeest – Uitgeest is een zeer groen dorp, waar wij als gemeente erg trots op zijn. Naast de gemeentebomen, de struiken en de bosschages zijn ook vele particuliere tuinen gevuld met bomen, struiken en hagen. Het komt echter geregeld voor dat het groen in deze tuinen uitgroeit tot over gemeentegrond. Dit zorgt op sommige plekken voor overlast voor onder meer fietsers en voetgangers. Het ontneemt zicht bij kruispunten en kan voor onveilige situaties zorgen doordat bijvoorbeeld voetgangers uit moeten wijken naar de openbare weg. Hierbij het verzoek om kritisch naar uw eigen tuin te kijken, indien deze aan gemeentegrond grenst. Staan er bijvoorbeeld struiken die door of over de schutting groeien, of die het zicht op een verkeersbord belemmeren? Snoei deze dan. Vanuit de gemeente zal er met enige regelmaat controle uitgevoerd worden op overhangend groen. Mochten er onveilige of hinderlijke situaties geconstateerd worden, worden de bewoners hierop aangesproken.