Oude Dorp krijgt extra parkeerplaatsen in centrum

Middelweg Uitgeest Foto: Google

UITGEEST – Met het creëren van ruim 15 extra parkeerplaatsen in het centrum en ter hoogte van het gemeentehuis moet de parkeeroverlast in het centrum van Uitgeest flink verminderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de parkeergelegenheid uit te breiden. Dat kan onder meer door de parkeerplaatsen aan de Middelweg en de Prinses Beatrixlaan efficiënter in te richten.

In het centrum van Uitgeest is een duidelijk tekort aan parkeergelegenheid. Dat leidt tot overlast: wild parkeren en parkeren op de trottoirs. Voor bezoekers is het ook minder aantrekkelijk om het centrum te bezoeken. Tijdens een bijeenkomst met de ondernemers uit de detailhandel en de wethouder Economische Zaken, Anke de Vink-Hartog kwam dit onderwerp ter tafel. De Ondernemers Vereniging Uitgeest kwam vervolgens met een voorstel om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Vertegenwoordigers van de ondernemers en de gemeente hebben een rondje gelopen om te kijken waar er mogelijkheden te creëren waren. Er is vooral gekeken hoe de beschikbare ruimte slimmer ingedeeld kon worden om meer parkeerplaatsen mogelijk te maken. Bij de uitwerking is er ook rekening gehouden met de veiligheid, toegankelijkheid, een meer logische plek voor de fietsenrekken en het groen.

Samenspraak
Ook voor het uiteindelijke ontwerp is uitvoerig overleg geweest met de ondernemers. De extra parkeerplaatsen zullen overdag vooral voor bezoekers een uitkomst zijn en ‘s avonds voor bewoners.
Wethouder Anke de Vink-Hartog: “De ondernemers in het gebied zien en horen de dagelijkse problematiek en weten wat er speelt. Door de samenwerking zijn we met elkaar tot een goede oplossing gekomen. Dat is goed nieuws voor bewoners, voor bezoekers en voor de ondernemers.”
Karin Ott van de Ondernemers Vereniging Uitgeest: “Wij zijn blij dat er voor onze klanten meer parkeergelegenheid komt, dit na goed overleg tussen de OVU en de Gemeente.”