Openbare inloopavond over verbinding A8 – A9.

Uitgeest – Een betere verbinding tussen de A8 bij Westzaan en de A9 ter hoogte van Beverwijk/Heemskerk, dat is het doel van de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De komende tijdworden de nodige stappen gezet om in 2016 een voorkeurstracé te kunnen presenteren voor de verbinding A8-A9.  Op 1 juli en 3 juli zijn er openbare inloopavonden.

Belangstellenden zijn van harte welkom in de raadzaal van de gemeente Heemskerk op het Maerten van Heemskerckplein in Heemskerk op 1 juli a.s. op elk gewenst moment tussen 17.00 en 20.00 uur. Op 3 juli is er eenzelfde bijeenkomst, dit keer in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft, eveneens van17.00 uur tot 20.00 uur.

Waarom een verbinding A8-A9?

De A8 houdt abrupt op ter hoogte van Assendelft. Door het ontbreken van een rechtstreekse verbinding tussen de A8 en de A9 raken de provinciale wegen N203 en N246 overbelast. Bij filevorming of calamiteiten op de omringende snelwegen is er geen goed alternatief. Een directe aansluiting van de A8 op de A9 is de oplossing. Dat betekent voor de bewoners en het bedrijfsleven van Velsen, vooral die van Velsen-Noord, dat zij bestemmingen in Zaanstad sneller kunnen bereiken. De verbinding is daarom een van de maatregelen, die is opgenomen is in de mobiliteitsvisie van de IJmond.

Voor meer informatie: www.verbindinga8-a9.nl en A8-A9@noord-holland.nl