Ook Uitgeest bij succesvolle samenwerking arbeidsmarkt

Antoine Tromp (wethouder Uitgeest) en Elly Konijn (voorzitter RPAnhn en wethouder Alkmaar) bij de ondertekening van de overeenkomst.
Antoine Tromp (wethouder Uitgeest) en Elly Konijn (voorzitter RPAnhn en wethouder Alkmaar) bij de ondertekening van de overeenkomst.

Uitgeest – Met ingang van 1 januari 2017 heeft Uitgeest zich aangesloten bij de bestuurlijke samenwerking voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Wethouder Antoine Tromp ondertekende daartoe half december namens Uitgeest het convenant Samen Sterk voor Werk tijdens de Algemene Vergadering RPAnhn.
Uitgeest is de 18e gemeente in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. In deze arbeidsregio werken gemeenten, onderwijs, UWV, werkgevers en werknemers samen onder de naam RPAnhn. Bergen, Castricum en Heiloo zijn al langer aangesloten bij de regionale samenwerking. Omdat sinds 1 januari 2017 de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo één werkorganisatie vormen, was de toetreding van Uitgeest tot de arbeidsmarktregio een logische stap.
RPAnhn voorzitter en Alkmaarse wethouder Elly Konijn (D66) is blij met de toetreding van Uitgeest: ‘De regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord is al zeer succesvol. De toetreding van extra partners versterkt dit nog eens. Met elkaar kunnen we nog meer bereiken voor onze inwoners op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, arbeidsmobiliteit en begeleiding naar werk. Ik heet Uitgeest van harte welkom!’