Onderzoek naar overkapping van spoor en N203

Station Uitgeest Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Het gemeentebestuur laat met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de NS en ProRail via een ‘haalbaarheidsscan’ onderzoeken of het mogelijk is de sporenzone bij het station te overkappen met een brede groenstrook. Die strook zou dan aan beide zijden glooiend naar beneden lopen. Daardoor wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot (meer groen, minder geluid) en ontstaat ruimte voor woningbouw en andere ontwikkelingen.

Dit idee komt voort uit een schets die drie marktpartijen (VolkerWessels Vastgoed, bouwbedrijf Boele & Van Eesteren en architectenbureau De Twee Snoeken) hebben gemaakt toen zij, op verzoek van de gemeente, zochten naar een verbinding tussen de Kleiszijde en de Centrumzijde van het spoor.

Nieuwe verbinding
Een nieuwe verbinding is sowieso nodig, omdat de huidige tunnel niet meer voldoet nu het spoor moet worden aangepast aan de groei van het treinverkeer. De partijen hadden tot nog toe drie alternatieven uitgedacht voor de nieuwe verbinding: een nieuwe extra brede tunnel, twee gescheiden tunnels en een combinatie van de huidige tunnel en een traverse.

De drie alternatieven hebben alle voor- en nadelen. Voor de behoefte aan ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief woningbouw, bieden ze geen van drie een oplossing. Ook lukt het zo minder goed een echte verbinding tussen de beide delen van Uitgeest tot stand te brengen.

Dorps karakter versterken
Daarom heeft het College van B&W een marktverkenning in gang gezet. Een consortium van drie bedrijven werd door zowel het College als de raad het meest aantrekkelijk gevonden. De nu nog schetsmatige ideeën worden, in opdracht van alle partijen, momenteel via een haalbaarheidsscan verder verdiept en onderzocht. Joost Roefs van De Twee Snoeken verwoordt de kern van het plan als volgt: “Als het lukt, krijgt het Stationsgebied een nieuwe dorpswijk en een nieuw dierenpark. Samen versterken ze het dorpse karakter. Met de groene heuvel verbinden we het noordelijke en het zuidelijke deel van Uitgeest met elkaar. Tegelijkertijd brengen we de geluidshinder van de weg en het spoor terug, waardoor mensen minder hinder ondervinden, en vervangen we het stedelijke karakter van dit gebied door een dorpse intimiteit.”

Meer informatie voor inwoners
De scan wordt op 16 juli opgeleverd. De gemeenteraad zal zo snel mogelijk besluiten of het idee kansrijk genoeg is om verder ontwikkeld te worden. Als dit het geval is, zal de gemeente na de zomer met inwoners in gesprek gaan om de plannen toe te lichten.