Ondernemersbijeenkomst bedrijventerrein Uitgeest Noord

Wethouder Cecilia van Weel tijdens de bijeenkomst met de ondernemers over het bedrijventerrein Uitgeest Noord (foto gemeente Uitgeest)

UITGEEST – Ruim 30 ondernemers van het bedrijventerrein Uitgeest Noord waren vorige week donderdag op een ondernemersbijeenkomst. Ook burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Cecilia van Weel waren aanwezig. De gemeente en ondernemers trokken de conclusie dat het terrein op verschillende plekken moet worden geherstructureerd. De partijen zijn daarover al langere tijd in gesprek.

Als eerste is de Populierenlaan aan de beurt. De gemeente start in 2019 met de herstructurering; de weg wordt opnieuw ingericht en tegelijkertijd verduurzaamd. De provincie stelt hiervoor een subsidie beschikbaar.

Greenbiz
Tijdens de bijeenkomst presenteerde Greenbiz IJmond zich aan de Uitgeester ondernemers. Greenbiz is een initiatief voor en door ondernemers. In het kader van GreenBiz IJmond werken ondernemers samen aan het verduurzamen van eigen bedrijf en bedrijventerrein. Zij worden hierbij ondersteund door de Omgevingsdienst IJmond.

De samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en bewoners moet leiden tot een breed gedragen visie om het bedrijventerrein Uitgeest Noord toekomstbestendig te maken. Daarvoor zijn nodig: inzicht in de veranderingen die op het gebied afkomen en concrete handvatten om succesvol op de ruimtelijke economische dynamiek in te kunnen spelen. Voor dit onderzoek huurt de gemeente de Stec Groep in voor de noodzakelijke expertise.

Economische functie
Bedrijventerrein Uitgeest Noord is het enige bedrijventerrein van Uitgeest en vervult een belangrijke economische functie voor Uitgeest en de regio Alkmaar. Het vertegenwoordigt ruim 43% van alle banen in de gemeente. Bedrijven op Uitgeest Noord hebben een belangrijke rol in de sociale cohesie in de gemeente, bijvoorbeeld door sponsoring van het verenigingsleven. Er zijn circa 125 bedrijven gevestigd die voorzien in ruim 1600 directe en 700 indirecte banen.