OIT – Cross Triathlon Akersloot

Akersloot – De Cross Triathlon Akersloot (CTA) is een achtste triathlon die zowel individueel als in trio-verband kan worden volbracht. De derde editie van de Cross Triathlon Akersloot wordt op zondag 25 juni 2017 georganiseerd.  De wedstrijd start om 11.00 uur. De Akersloter Marathon Klub (AMAK) en IJsclub Akersloot zijn de dragende instanties achter de CTA.

Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de CTA:

  •      De CTA wordt onder auspiciën van de NTB georganiseerd
  •      Startplaats:   Akersloot: recreatieterrein De Hoorne aan het
    Alkmaardermeer
  •      Maximaal aantal deelnemers: 125 individuele deelnemers, en 10
    tri0-teams
  •      Leeftijd deelnemers: 16+ jaar

Zwemparkoers (500 meter)
De wedstrijd start om 11.00 uur precies. Zwemparkoers start vanaf de zwemvlonder recreatieterrein De Hoorne aan het Alkmaardermeer. De deelnemers zwemmen van de startplaatst naar de gele boei en zwemmen om de boei weer terug naar de zwemvlonder. Bij de zwemvlonder wordt een tijdelijke voorziening aangebracht om makkelijk en veilig het water te verlaten.

Gewijzigd MTB parkoers (15 km)
Het MTB parkoers is dit jaar iets gewijzigd om de oversteek bij de Geesterweg te vermijden. Dit jaar wordt een ponton aangebracht onder de Geesterweg waardoor het parkoers nog veiliger en aantrekkelijker wordt.

MTB start recreatieterrein De Hoorne, Kerklaan, Meerweg,  Roemersdijk, verlengde Roemersdijk, boerenerf, de Kleine Polder, Westerweg, Sluisweg, boerenerf, ponton onder Geesterweg, Koningsweg, weiland, MTB route Cloppenburgh, Boschweg, Kerklaan en door voor 2e ronde. Na 2e ronde rechtsaf naar recreatiegebied De Hoorne. Iedere ronde is circa 7,5km.

Let op: alleen MTB-fietsen worden toegelaten aan de wedstrijd!

Hardloopparkoers (5,4 km)
Looproute  3 ronden van 1,8 km start recreatieterrein De Hoorne, langs het Alkmaardermeer, langs het handbalcomplex en dan via de Boschweg/Kerklaan terug. Dit jaar zal ook een deel door het weiland van Thomas Sander worden opgenomen in het parkoers

Tijdsregistratie
Ook dit jaar maken we weer gebruik van het elektronische tijdsregistratiesysteem van My Time. Dit jaar zullen de tussentijden ook geregistreerd worden van het zwemmen, fietsen, lopen en de wisselzone.

Bij aanmelding op de wedstrijddag ontvangt elke individuele deelnemer en elk trio-team een enkelband met chip. Bij de teams moeten de deelnemers iedere keer de enkelband met chip doorgeven aan het teamlid dat het volgende onderdeel doet. Na afloop moet de chip weer worden ingeleverd bij de organisatie.  De uitslagen zullen ’s middag na de wedstrijd op de website van de Cross Triatlon Akersloot worden gepubliceerd.