Ogen en oren gezocht in uw wijk.

imageUitgeest – Burgernet staat voor een veilige woon- en werkomgeving en daarom willen wij u graag informeren over het project “Ogen en Oren” dat op dinsdag 21 oktober a.s. gehouden zal worden in de raadzaal van het gemeenehius van Uitgeest.

Hondenbezitters wandelen dagelijks in hun wijk. Zij herkennen snel wat ‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom zoeken de politie en de gemeente de samenwerking op met hondenbezitters. Hiermee wil de politie de veiligheid en leefbaarheid in de wijk vergroten.

Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan het project ‘Ogen en Oren’ dan bent u van harte uitgenodigd tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 21 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest. De politie geeft dan een presentatie over dit project.
Uiteraard zijn ook mensen die geen hond hebben maar wel mee willen doen met het project van harte welkom op deze avond.

Tijdens de bijeenkomst worden praktijkvoorbeelden getoond waarbij de rol van de burger van onschatbare waarde is gebleken. Er wordt advies gegeven over hoe u snel in contact komt met de politie. Maar ook wat van belang kan zijn tijdens het melden van een verdachte situatie zoals signalement en kenteken. Verder een praktijkvoorbeeld waarbij een diensthond van de politie en zijn begeleider laten zien wat de hond ‘kan, doet en mag’ tijdens zijn werk.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar s.degroot@uitgeest.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en aantal deelnemers. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

NB. De avond is helaas niet toegankelijk voor uw viervoeter.