Noordwest behoudt intensieve zorg op beide ziekenhuislocaties

ZORG EN WELZIJN – Ook na 1 juli biedt Noordwest Ziekenhuisgroep intensieve zorg aan op beide ziekenhuislocaties. Hiervoor heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld waarin staat welke intensieve zorg op welke locatie geboden wordt. Noordwest voldoet hiermee aan de verscherpte IC-richtlijn.

Wijzigingen
Om de intensieve zorg op beide locaties te behouden wordt slechts een zeer beperkte groep patiënten uit de regio Den Helder direct opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, dan wel overgeplaatst vanuit Den Helder naar Alkmaar. Op basis van de cijfers van 2017 betreft dit ongeveer 25 patiënten per jaar. Personeel werkt op beide ziekenhuislocaties, zodat de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau blijven.

‘We voldoen als Noordwest aan de verscherpte richtlijn, maar wat belangrijker is, hierdoor houden we de intensieve zorg beschikbaar voor de hele Noordkop. Zorg dichtbij waar het kan, verder weg als het nodig is,’ aldus Floor Haak, lid raad van bestuur.

Zorgbeleidsplan
In de afgelopen maanden heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld voor de intensieve zorg. Bij de opstelling van het plan zijn artsen en verpleegkundigen van de betreffende disciplines betrokken. Het plan is daarnaast getoetst bij andere instanties.

Ervaring delen
Op basis van het nieuwe zorgbeleidsplan van Noordwest is het mogelijk om ook in een kleiner regionaal ziekenhuis, zoals Den Helder, intensieve zorg aan te bieden. Noordwest wil haar ervaring over een paar maanden graag delen met anderen en zal daartoe het initiatief nemen.