Nooit meer American Day in Uitgeest ?

imageUITGEEST – De American Day Uitgeest gaat dit jaar toch niet door. De gemeente Uitgeest geeft geen vergunning af voor het evenement, omdat ze de veiligheid van haar burgers niet kan garanderen. Deze beslissing zorgde voor een storm van kritiek op social media. Het parkeerterrein bij de A9-studio’s in Uitgeest zou op Koningsdag gevuld zijn met zo’n 400 Amerikaanse auto’s en motoren. Het bezoekersaantal werd door de organisatie geschat op drieduizend. Maar Uitgeesters die zich hadden verheugd op American Day moeten nu een teleurstelling verwerken. De vergunning voor het motorevenement is afgewezen.

Burgemeester Wendy Verkleij liet in een brief aan de organisatie weten dat er onvoldoende duidelijk was gemaakt hoe de veiligheid van bezoekers kon worden gewaarborgd. Er zou onder meer een verkeersplan voor de show-auto’s en motoren ontbreken. ,,Bovendien hebben de Veiligheidsregio Kennemerland en de politie beiden een negatief advies gegeven’’, zegt Peter Dicker, woordvoerder van de gemeente. Maanden geleden werd begonnen met de voorbereidingen voor de motordag. In januari werd de vergunning aangevraagd, maar die werd afgelopen woensdag afgewezen.

Het ontbreken van een scheiding tussen bezoekers en voertuigen is een reden voor dit negatieve advies. Bezoekers zouden daardoor in aanraking kunnen komen met een rijdend voertuig.

Monstertruck

Eind september gebeurde dat nog in het Twentse Haaksbergen. Daar reed toen een monstertruck in het publiek. Met als gevolg drie doden. ,,Maar dat ongeluk is geen aanleiding geweest om de vergunning te weigeren. We weten natuurlijk sinds Haaksbergen hoe het niet moet, maar de veiligheidsregels waren er al langer.’’ Organisator Bram van Oevelen geeft aan dat er wel degelijk aan een afscheiding was gedacht. Hij is verbijsterd over het besluit. Naar eigen zeggen is alle gevraagde informatie aangeleverd. ,,Het is mij niet duidelijk wat we nog meer hadden kunnen doen. Dit voelt gewoon als pesten.’’

Vorig jaar was er ook geen American Day in Uitgeest. Dit was toen vanwege de onrust in de motorwereld. Burgemeester Verkleij snapt de teleurstelling. Ze heeft ook aangegeven een initiatief voor American Day 2016 graag tegemoet te zien. Maar als het aan de organisatie ligt, komt die er niet. Van Oevelen: ,,Ik begin er niet meer aan. Vorig jaar kon het ook al niet door gaan. De voorbereiding van dit jaar heeft ons duizend euro gekost.’’

Mondelinge goedkeuring

Na veel gesprekken over en weer, werd een mondelinge goedkeuring voor het evenement bereikt. Nog geen twee weken voor Koningsdag komt de gemeente hier echter op terug. Volgens de gemeente zou de door de organisatie aangedragen informatie onvoldoende zijn, waardoor de veiligheid van de burgers van Uitgeest niet gegarandeerd kan worden.

Organisator Bram van Oevelen plaatste het nieuws op de Facebookpagina ‘Je bent Uitgeester als…’. “De gemeente is van mening dat een evenement dat nu al 23 jaar zonder problemen is verlopen, nu een gevaar voor de burger is”, schreef Van Oevelen. “Wij American Day Uitgeest zijn al maanden met de voorbereiding bezig, maar omdat we een nieuwe burgemeester kregen, konden we onze aanvraag niet eerder indienen, daar de burgemeester eerst een gesprek met ons wilde.”

‘Kortzichtige reactie’

Van Oevelen twijfelt aan de motivatie van de gemeente en is begrijpelijkerwijs zeer teleurgesteld over het besluit. “Het is erg krom allemaal. Denk je eerst een mondeling akkoord te hebben bereikt, wordt deze nu opeens ingetrokken. Zelfs de politie van Uitgeest gaf haar toestemming. Een zeer kortzichtige reactie van de gemeente, als je het mij vraagt.”

Zo zou er onvoldoende politie aanwezig kunnen zijn en zou de organisatie ervoor moeten zorgen dat er geen zogeheten burn outs worden gemaakt in een straal van 5 kilometer rond het terrein. “Die extra politie is helemaal niet nodig en hoe kun je dat nou garanderen? Dat is onmogelijk!”, aldus van Oevelen, die 23 jaar met ziel en zaligheid evenement organiseerde.

‘Motorclubgeweld’

Het bericht op Facebook werd direct gedeeld en veel mensen reageerden verbijsterd op het besluit van de gemeente. Al snel werd de angst voor motorclubs in het algemeen naar voren geschoven als belangrijkste reden voor het intrekken van het mondelinge akkoord. De gemeente noemde de angst voor ‘motorclubgeweld’ wel in de brief aan Van Oevelen, maar noemde dit risico ‘van ondergeschikt belang in het onderhavige weigeringsbesluit’.

Nooit meer American Day

Als het aan hem ligt, is met het intrekken van de vergunning definitief het doek gevallen voor American Day Uitgeest; Van Oevelen zal geen American Day meer organiseren. “Ik heb er geen zin meer in. Je bent drie maanden bezig met de voorbereidingen, je maakt de nodige kosten (zo’n €1000,-), je regelt verschillende standhouders en dan gaat het niet door. Dan is de hele voorbereiding voor niets geweest. Bovendien moet je nu weer iedereen afbellen. Je bent niet meer geloofwaardig als dit volgend jaar weer gebeurt”, besluit hij.