Nieuwe wethouders Uitgeest geïnstalleerd (Video)

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Afgelopen weekend hebben PU (6 zetels), de PvdA en de UVP (beide 1 zetel) overeenstemming bereikt over de nieuw te vormen coalitie. De kandidaat-wethouders, Cecilia van Weel, Cees Beentjes en  Jelle Brouwer, zijn eerst gescreend voordat zij tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 juli werden voorgedragen en benoemd. Naast de voordracht en benoeming gaf de formateur een toelichting op het proces van het bestuurlijk programma van de coalitie.

Nadat de kandidaat wethouders zich hadden voorgesteld was het aan de Raad om te gaan stemmen. Er moest een duidelijke meerderheid van stemmen zijn waarna de kandidaten officieel door burgemeester Wendy Verkleij werden benoemd door het afleggen van de gelofte of de eed. Na het zomerreces wordt ook bekend welke portefeuilles de wethouders krijgen.