Nieuwe wethouder Anke de Vink – Hartog beëdigd.

Burgemeester Verkleij en Anke de Vink - Hartog tijdens het afleggen van de eed. Foto: Gemeente Uitgeest
Burgemeester Verkleij en Anke de Vink – Hartog tijdens het afleggen van de eed. Foto: Gemeente Uitgeest

Uitgeest – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 08-12-2016 is mevrouw Anke de Vink-Hartog benoemd tot wethouder, namens de VVD. Afgelopen zomer was er een vacature ontstaan na het vertrek van wethouder Karel Mens.
Afgelopen juni werd Anke de Vink lid van de raadscommissie Samenlevingszaken. Die functie legt zij nu weer neer. Het vernieuwde college stelt binnenkort de portefeuilleverdeling vast.